Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych - konferencja Rzezawa